دسته‌بندی نشده

دسامبر 7, 2020

تمبک (سازشناسی)

شکل ظاهری تمبک (تنبک) یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز از دو قسمت کلی و استوانه‌ای شکل تشکیل شده است. قسمت اول بالا و […]
دسامبر 7, 2020

کلارینت (سازشناسی)

شکل ظاهری کلارینت-قره‌نی سازی انتقالی است و چون انواع مختلفی از این ساز ساخته شده که هر یک با فاصله‌ای دیگر انتقالی است. رایج ترین قره‌نی، […]
دسامبر 7, 2020

پیانو (سازشناسی)

شکل ظاهری پیانو سازی است که توسط ضزبه چکش بر روی سیم بصدا در می‌آید. پیانو جعبه بسیار بزرگی است که به دو شکل مختلف ساخته […]
دسامبر 7, 2020

ویولن (سازشناسی)

شکل ظاهری جعبه‌ای است که از سه بخش صفحه روئی، صفحه زیرین و زوارهای دور تشکیل شده‌است. در این ساز گریف از جنس آبنوس (به دلیل […]
دسامبر 6, 2020

عود (سازشناسی)

شکل ظاهری شکم این ساز بسیار بزرگ و گلابی شکل و دسته آن بسیار کوتاه است. بطوریکه که بخش اعظم طول سیم‌ها در امتداد شکم قرار […]
دسامبر 6, 2020

سنتور (سازشناسی)

شکل ظاهری ساز سنتور از جعبه‌ای ذوزنقه‌ای شکل تشکیل شده است که اضلاع آن عبارتند از: بلندترین ضلع نزدیک به نوازنده، کوتاهترین ضلع و موازی با […]
دسامبر 5, 2020

سه‌تار (سازشناسی)

شکل ظاهری شکل ظاهری سه‌تار مانند تار است با این تفاوت که شکم آن یک قسمتی، گلابی شکل و کوچکتر است و سطح رویی کاسه سه‌تار […]
دسامبر 5, 2020

تار ایرانی (سازشناسی)

ساختار تار کاسهٔ تار بیشتر از کنده کهنه چوب توت ساخته می‌شود که هرچه این چوب کهنه‌تر باشد به دلیل خشک بودن تارهای آن چوب تار […]
دسامبر 2, 2020

تصاویر فضای داخلی آموزشگاه