سازهای مضرابی

تار آذربایجانی

تار ایرانی

عود

گیتار

سه‌تار

سنتور

قوپوز

سازهای آرشه‌ای

ویولن

کمانچه آذربایجانی

سازهای بادی کلاویه‌ای

قارمون

ملودیکا

آکاردئون

سازهای کلاویه‌ای

پیانو

ارگ

سازهای بادی

فلوت

ابوا

کلارینت

سازهای کوبه‌ای

ناغارا

قوشاناغارا

تمپو

قاوال

تمبک

دف

سازهای موسیقی کودک

زایلوفون

سازهای کودکان

متالوفون

فلوت ریکوردر