فعالیت‌ها

مؤسسه صدای مانای وطن

ارکستر آذربایجانی وطن

کنسرت‌های کارگاهی