ارکستر وطن یک از گروه‌های موسیقی آذربایجانی است.
این ارکستر فعالیت خود را از سال 1395 آغاز نموده، اعضای این گروه از مدرسین آموزشگاه موسیقی وطن و نوازندگان برتر موسیقی آذربایجانی می‌باشند.
این گروه موسیقی از ترکیب سازهای اصیل آذربایجانی تشکیل شده و قطعاتی از آهنگسازان بنام  موسیقی آذربایجانی را با تنظیم چند صدایی بروی صحنه می‌برد.

کنسرت ارکستر وطن-1395

کنسرت ارکستر وطن-1396