دسته‌بندی نشده

سپتامبر 27, 2020

برنامه کلاسی استاد سعادتجو

سپتامبر 23, 2020

فرید باقرزاده یگانه

فريد باقرزاده يگانه – مدرس پيانو١٣٦٧ – تبريزکاردانی موسيقی كلاسيک وی فعاليت موسيقی خود را از سال ١٣٧٦ با سازهای كوبه ای و سپس با ساز […]
سپتامبر 23, 2020

مهرداد نصیری

مهرداد نصيری – مدرس آواز١٣٦١ – مشگين شهرکاردانی آغاز حرفه ای موسيقی اش در سال ١٣٨٤ با حضور در كلاسهای استاد اكبريان در تهران بود، و […]
سپتامبر 23, 2020

آیسان سیدنظری

آیسان سید نظری- مدرس گیتار1372- تبریزکارشناسی موسیقی را از سال 1388 نزد استاد امیررضا حقایقی با ساز گیتار کلاسیک آغاز نموده است.از سال 1395 گیتار فلامنکو […]
سپتامبر 23, 2020

امین واحد

امين واحد – مدرس سنتور١٣٦٦ – تبريزكارشناسی ارشد از سال ١٣٨٠ فراگيری موسيقی را زير نظر استاد محمدرضا جم آغاز نموده واز سال ١٣٨٧ نزد استاد […]
سپتامبر 22, 2020

مسعود پایاوند

مسعود پاياوند – مدرس كمانچه١٣٥٩ – تبريزديپلم وی فعاليت موسيقی خود را از سال ١٣٧٠ با ساز كمانچه نزد استاد علی فرشباف آغاز نمود.از سال ١٣٨٥ […]
سپتامبر 22, 2020

سیما گنجه‌ای

سیما گنجه ای – مدرس تنبک، دف، قاوال۱۳۷۰ – تبریزکارشناسی آموزش موسیقی را از سال ١٣٨٣ با استاد وحید گلبوستانی و استاد آرش فرهنگفر با ساز […]
سپتامبر 22, 2020

امید شافعی

اميد شافعی -مدرس ويولن ١٣٦٦ – تبريز كارشناسی ارشد فعاليت هنری خود را از سال ١٣٨٣ در محضر استاد جعفر اسدزاده آغاز نموده و دوره تكميلی […]
سپتامبر 22, 2020

عطا محجوب

عطا محجوب – مدرس تار ايرانی، سه تار، عود١٣٦٧ – تبريزكارشناسی موسيقی را از سال ١٣٧٥ نزد استاد جواد شيروانی شروع كرد.از سال ١٣٨٦ در آموزشگاههای […]