دسته‌بندی نشده

سپتامبر 27, 2020

امن اله محمدیان

امن اله محمدیان – مدرس آواز1352 – جلفاكارشناسی فعالیت هنری خود را از سال 1369 در زمینه سلفژ و صداسازی با استاد سعید گوگردچی شروع کرده […]
سپتامبر 27, 2020

رامین رادمان

رامین رادمان – مدرس پیانو 1374 – تبریز كارشناسی آموزش موسيقی را از سال 1379 با استاد يوسف عبدالعظيم زاده آغاز نمود، از سال 1382 با […]
سپتامبر 27, 2020

حامد زهسازیان

حامد زهسازیان – مدرس ارگ- پیانو 1366 – تبريز كاردانی موسیقی کلاسیک-پیانو فعالیت هنری خود را از 1378 در محضر استاد ممقانیه با ساز ارگ و […]
سپتامبر 27, 2020

رحیم اخروی

رحیم اخروی – مدرس آواز و موغام1343- چینی بلاغ سهنددیپلم وی فعالیت موسیقی خود را با آواز از سال 1369 با مرحوم استاد حسن هرگلی آغاز […]
سپتامبر 27, 2020

برنامه کلاسی استاد شافعی

سپتامبر 27, 2020

ویولن

شرایط کلاسها 1- کلاس‌ها بصورت خصوصی برگزار می‌گردد و تایم هر کلاس خصوصی 30 دقیقه می‌باشد.2- غیبت هنرجو به هر عنوان جلسه محسوب خواهد شد حتی […]
سپتامبر 27, 2020

برنامه کلاسی استاد سعادتجو

سپتامبر 23, 2020

فرید باقرزاده یگانه

فريد باقرزاده يگانه – مدرس پيانو١٣٦٧ – تبريزکاردانی موسيقی كلاسيک وی فعاليت موسيقی خود را از سال ١٣٧٦ با سازهای كوبه ای و سپس با ساز […]
سپتامبر 23, 2020

مهرداد نصیری

مهرداد نصيری – مدرس آواز١٣٦١ – مشگين شهرکاردانی آغاز حرفه ای موسيقی اش در سال ١٣٨٤ با حضور در كلاسهای استاد اكبريان در تهران بود، و […]