دسته‌بندی نشده

سپتامبر 22, 2020

مسعود پایاوند

مسعود پاياوند – مدرس كمانچه١٣٥٩ – تبريزديپلم وی فعاليت موسيقی خود را از سال ١٣٧٠ با ساز كمانچه نزد استاد علی فرشباف آغاز نمود.از سال ١٣٨٥ […]
سپتامبر 22, 2020

سیما گنجه‌ای

سیما گنجه ای – مدرس تنبک، دف، قاوال۱۳۷۰ – تبریزکارشناسی آموزش موسیقی را از سال ١٣٨٣ با استاد وحید گلبوستانی و استاد آرش فرهنگفر با ساز […]
سپتامبر 22, 2020

امید شافعی

اميد شافعی -مدرس ويولن ١٣٦٦ – تبريز كارشناسی ارشد فعاليت هنری خود را از سال ١٣٨٣ در محضر استاد جعفر اسدزاده آغاز نموده و دوره تكميلی […]
سپتامبر 22, 2020

عطا محجوب

عطا محجوب – مدرس تار ايرانی، سه تار، عود١٣٦٧ – تبريزكارشناسی موسيقی را از سال ١٣٧٥ نزد استاد جواد شيروانی شروع كرد.از سال ١٣٨٦ در آموزشگاههای […]
سپتامبر 22, 2020

علی اصغر سعادتجو

سپتامبر 22, 2020

کامیار ماشینچی زاده

كاميار ماشين چی زاده – مدرس گيتار ١٣٦٥ – تبريز كارشناسی ارشد سال ١٣٧٥ موسيقی را با ساز پيانو نزد استاد وارطان و استاد ناصر جهان […]
سپتامبر 21, 2020

علی بصارتی

علی بصارتی – مدرس تار آذربایجانی۱۳۵۰ – تبریزدیپلم  موسیقی وی فعالیت موسیقی خود را در تار آذربایجانی از سال ۱۳۶۵ نزد اساتید عالیقدری همچون احمد شیرین […]