vatanmusicacademy

دسامبر 26, 2020

محسن چلنگری

محسن چلنگری – مدرس تمبک، دف، قاوال 1356 – سراب كارشناسی آموزش موسيقی را از سال 1380  با ساز تمبک و دف نزد اساتید وحید گل […]
دسامبر 23, 2020

آنلاین سه تار

شرایط کلاسها 1 – کلاس آنلاین سه تار توسط استاد عطا محجوب برگزار خواهد شد. 2 – این کلاسها مختص هنرجویان خارج از شهر تبریز و […]
دسامبر 23, 2020

آنلاین عود

شرایط کلاسها 1 – کلاس آنلاین عود توسط استاد عطا محجوب برگزار خواهد شد. 2 – این کلاسها مختص هنرجویان خارج از شهر تبریز و خارج […]
دسامبر 23, 2020

آنلاین تار ایرانی

شرایط کلاسها 1 – کلاس آنلاین تار ایرانی توسط استاد عطا محجوب برگزار خواهد شد. 2 – این کلاسها مختص هنرجویان خارج از شهر تبریز و […]
دسامبر 23, 2020

آنلاین ملودیکا

شرایط کلاسها 1 – کلاس آنلاین ملودیکا توسط استاد محمدرضا عیوض ضیایی برگزار خواهد شد. 2 – این کلاسها مختص هنرجویان خارج از شهر تبریز و […]
دسامبر 23, 2020

آنلاین تار آذربایجانی

شرایط کلاسها 1 – کلاس آنلاین تار آذربایجانی توسط استاد علی بصارتی برگزار خواهد شد. 2 – این کلاسها مختص هنرجویان خارج از شهر تبریز و […]
دسامبر 23, 2020

آنلاین قارمون

شرایط کلاسها 1 – کلاس آنلاین قارمون توسط استاد محمدرضا عیوض ضیایی برگزار خواهد شد. 2 – این کلاسها مختص هنرجویان خارج از شهر تبریز و […]
دسامبر 18, 2020

آیا برای یادگیری موسیقی پیر شده‌ام؟

آیا برای یادگیری موسیقی پیر شده‌ام؟ یادگیری موسیقی در دوران کودکی سریعتر و آسانتراست ولی این بدان معنا نیست که در سنین بالا یادگیری موسیقی غیر […]
دسامبر 18, 2020

سازهای کودکان (سازشناسی)

شکل ظاهری در کلاس‌های موسیقی کودک یا همان ارف از ساز‌های مختلفی استفاده می‌شود و با هر کدام از ساز‌ها درسی به کودکان ارئه می‌شود. یکی […]