vatanmusicacademy

اکتبر 16, 2020

تصاویر کنسرت ارکستر وطن-1395

اکتبر 14, 2020

تصاویر کنسرت ارکستر وطن-1396

اکتبر 11, 2020

کنسرت ارکستر وطن 1396

اکتبر 11, 2020

کنسرت ارکستر وطن 1395

اکتبر 9, 2020

دومین کنسرت کارگاهی آموزشگاه موسیقی وطن

اکتبر 9, 2020

اولین کنسرت کارگاهی آموزشگاه موسیقی وطن

اکتبر 8, 2020

گروهی گیتار

شرایط کلاسها 1-کلاس‌ها گروهی بصورت ترمی برگزار می‌گردند.2-کلاس‌های گروهی مختص هنرجویانی است که بعد از گذراندن دوره‌ای از کلاس‌های خصوصی یا با تائید استاد مربوطه می‌توانند […]
اکتبر 8, 2020

گروهی موسیقی کودک-ارف

شرایط کلاسها 1-کلاس‌ها گروهی بصورت ترمی برگزار می‌گردند.2-کلاس‌های گروهی مختص هنرجویانی است که بعد از گذراندن دوره‌ای از کلاس‌های خصوصی یا با تائید استاد مربوطه می‌توانند […]
اکتبر 8, 2020

گروهی تئوری موسیقی